POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Cuprins

 1. Introducere

 2. KALU BULLY ROMANIA

 3. Datele cu caracter personal – Definitie

 4. Cum utilizez datele dumneavoastră

 5. Exprimarea acordului, drepturile persoanei vizate

 6. Modificarea prezentelor informații privind protecția datelor

1. Introducere

Având în vedere ca  la data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de arogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare „Regulamentul”) precum și având în vedere legislația internă, Legea nr. 190/2018 (denumită în continuare “Legea”), KALU BULLY ROMANIA, se obliga să respecte principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și obligațiile ce ii revin în baza Regulamentului precum și a Legii, drepturile persoanelor vizate prevăzute de Regulament. În acest sens va pun la dispoziție prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal colectate pe acest website.

Vă informez, prin prezenta secțiune, cu privire la faptul că protecția sferei private și a drepturilor personale fundamentale ale persoanelor ce acceseaza site-ul web are o semnificație fundamentală în scopul dezvoltării unei relații de colaborare bazată pe încredere. Dacă vizitați acest site, datele cu caracter personal sunt colectate și utilizate într-o proporție redusă. Cu această declarație privind protecția datelor vreau să explic angajamentul meu pentru o gestionare sigură și fiabilă a acestor date, despre cum anume utilizez datele cu caracter personal ale vizitatorilor mei. Respect cele mai stricte prevederi ale legislației de protecție a datelor în vigoare. Securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră este deosebit de importantă pentru mine. De aceea, ca principiu fundamental, informațiile Dvs. nu sunt niciodată vândute și nici închiriate de către mine către terțe persoane. Comunic datele dumneavoastră cu caracter personal, unor terțe persoane, numai în cazul unei obligații legale ce imi incumbă.

În cadrul prezentei declarații privind protecția datelor vreau să vă informez despre gestionarea datelor dumneavoastră, pe cuprinsul acestui site.

2. KALU BULLY ROMANIA

Dacă aveți întrebări despre protecția datelor, vreți să vă exercitați drepturile sau pretențiile privind datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rog să vă adresați:

KALU BULLY ROMANIA

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal: KALU BULLY ROMANIA

Adresa email: contact@kalubullyromania.ro

3. Datele cu caracter personal - Definitie

Datele cu caracter personal sunt acele date ce pot fi asociate unei persoane. Conform Regulamentului sunt considerate date cu caracter personal, spre exemplu, date precum numele, adresa, adresa de e-mail şi numărul de telefon. De asemenea există categorii de informații tehnice, precum adresa de IP, de exemplu, care în cazuri specifice pot reprezenta date cu caracter personal.

Având în vedere aspectele menționate în paragraful anterior, vă informez cu privire la faptul că din motive tehnice, se colectează automat la vizitarea acestui site de web date specifice, ca de ex. adresa IP, pe care furnizorul dumneavoastră de servicii internet o atribuie computerului dumneavoastră cu ocazia conectării la internet sau informații despre pagina de internet accesata sau browser-ul de internet pe care îl utilizați (informații tehnice). Aceste informații tehnice pot reprezenta în cazuri individuale izolate și date cu caracter personal. De regulă utilizez informațiile tehnice în majoritatea cazurilor uzuale numai în măsura în care acestea sunt necesare din motive tehnice pentru operarea site-ului meu web și protecția acesteia împotriva atacurilor și abuzurilor precum și pseudonimizat sau anonimizat în scopuri statistice.

4. Cum utilizez datele dumneavoastră.

Scopul prelucrării

Utilizez datele dumneavoastră numai în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prezentele indicații privind protecția datelor, pentru a putea ține legătura cu Dvs. și a vă informa cu privire la proiectele, evenimentele și acțiunile mele prezente și viitoare.

Datele colectate implicit pe site

Dacă vizitați acest site sunt memorate în mod standard, pe cuprinsul fișierelor tip protocol, așa-numitele Logfiles:

 • Adresa IP (adresa protocolului de internet) a calculatorului care accesează

 • Site-ul de web de pe care mă vizitați  (Referrer)

 • Paginile mele web pe care le vizitați

 • Data și durata vizitei

 • Tipul browser-ului și setările browser-ului (de ex.: limba)

 • Sistemul de operare

Datele Logfiles sunt stocate de către mine pentru o perioadă de 7 zile ca măsură tehnică preventivă de protecție a sistemelor de prelucrare a datelor împotriva accesărilor neautorizate. Datele sunt salvate în backup doar pentru restaurări în caz de probleme tehnice sau de securitate.

Mențin în permanență măsuri tehnice și organizatorice actualizate și testate continuu pentru garantarea securității datelor, în special pentru protecția datelor dumneavoastră din decursul transmisiei datelor precum și împotriva luării la cunoștință de către terți.

Utilizarea cookies: Pe site-ul meu web utilizez așa-numite cookies. Cookies sunt fișiere de text care imi permit să configurez vizita dumneavoastră pe site-ul meu web. Acestea includ de ex. presetări pentru redarea site-ului meu web. Aceste cookies sunt temporar memorate pe computerul dumneavoastră și transmise către servere. Puteți vizualiza și șterge cookies memorate pe computerul dumneavoastră și să controlați gestionarea cookies la nivel general prin intermediul setărilor browser-ului dumneavoastră de internet. Puteți obține informații mai detaliate în acest sens de la producător sau în cadrul funcției de ajutor a browser-ului dumneavoastră de internet. Vă rugăm să aveți în vedere că funcționalitățile acestui site pot fi indisponibile sau cu disponibilitate limitată dacă nu permiteți cookies.

Google Analytics: Acest site de web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză de web al Google Inc. („Google“). Google Analytics utilizează cookies. Informațiile generate prin intermediul cookie-ului privind utilizarea dumneavoastră a prezentului site de web sunt transmise în general unui server al Google din SUA și memorate acolo. Adresa dumneavoastră de IP este însă prescurtată anterior de către Google pe teritoriul statelor-membre ale Uniunii Europene sau în alte țări semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale adresa completă de IP este transmisă unui server al Google din SUA și prescurtată acolo. Datele astfel colectate sunt anonime pentru mine, acestea presupunând că nu pot vizualiza nici datele cu caracter personal ai utilizatorilor individuali și nici să le combin cu alte informații aferente unui utilizator. La cererea operatorului acestui site de web Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea dumneavoastră a acestui site, pentru a întocmi rapoarte privind activitățile site-ului de web și de a presta alte servicii suplimentare conexe utilizării site-ului de web și utilizării internetului față de operatorul site-ului. Adresa de IP transmisă de browser-ul dumneavoastră în cadrul Google Analytics nu este combinată cu alte date ale Google. Puteți împiedica memorarea cookies printr-o setare corespunzătoare a browser-ului folosit de dumneavoastră. Mai puteți împiedica de asemenea și colectarea datelor generate prin intermediul cookie-ului și referitoare la utilizarea site-ului de web (incl. adresa dumneavoastră de IP) de către Google precum și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea plugin-ului de browser disponibil din următorul link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. și instalarea acestuia.

Google AdWords: Acest site de web utilizează Google AdWords, un serviciu de analiză al Google Inc. („Google“). Cu această ocazie este setat de către Google Adwords un cookie pe calculatorul dumneavoastră în măsura în care ați ajuns pe site-ul meu prin intermediul unui anunț Google de pe site-ul meu web. Aceste cookie-uri își pierd valabilitatea după 30 de zile și nu sunt prevăzute pentru identificarea personală. Datele astfel colectate sunt anonime pentru mine, acestea presupunând că nu pot vizualiza nici datele cu caracter personal ai utilizatorilor individuali și nici să le combin cu alte informații aferente unui utilizator. Dacă vizitați anumite site-uri și cookie-ul nu a expirat încă, atât eu cât și Google putem recunoaște că cineva a efectuat un click pe anunț și au fost astfel redirecționați spre site-ul meu. Cookie-urile nu pot fi astfel monitorizate prin intermediul site-urilor de web ale clienților AdWords. Informațiile obținute prin intermediul cookie-urilor de conversie sunt prevăzute pentru întocmirea unor statistici de conversie pentru acei clienți AdWord care s-au decis în favoarea conversion tracking. Nu primesc nici un fel de informații prin intermediul cărora să se permită identificarea personală a Dvs. Dacă nu vreți să participați la procedura de tracking, puteți refuza și setarea unui cookie necesar în acest sens-spre exemplu prin opțiunea browser-ului care dezactivează la nivel general setarea de cookie-uri. Puteți dezactiva stabilirea de cookies pentru conversion-tracking și prin intermediul setării browser-ului dumneavoastră astfel încât să fie blocate cookie-urile de pe domeniul „googleadservices.com“.

5. Exprimarea acordului, drepturile persoanei vizate

Puteți refuza oricând o utilizare a datelor dumneavoastră în scopuri publicitare, de cercetare a pieței și sondare a opiniei sau să vă exprimați dezacordul privind utilizarea pe viitor a datelor dumneavoastră. Puteți să imi transmiteți refuzul sau dezacordul prin e-mail la adresa de mail: contact@kalubullyromania.ro. În măsura în care primiți prin e-mail materiale publicitare și de marketing (ex. newsletter) din partea mea, puteți să vă exercitați dreptul de opoziție sau de ștergere urmând indicațiile din respectivul email. Vă rugăm să aveți înțelegere pentru faptul că implementarea refuzului/retragerii dumneavoastră din sistemele mele s-ar putea să necesite un anume interval de timp și să mai primiți pe durata acestuia în continuare și alte mesaje din partea mea. Termenul de soluționare al cererii Dvs. va fi de 30 de zile calendaristice. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. In calitate de operator vă voi informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.

În măsura în care prelucrez datele dumneavoastră cu caracter personal aveți astfel drept la informare privind scopurile prelucrării, categoriile datelor cu caracter personal prelucrate, destinatarul acestor date cu caracter personal, durata stocării, drepturile care vi se cuvin, proveniența datelor cu caracter personal precum și existența unei metode automatizate de luare a deciziilor. Această informare este gratuită.

Sunteți îndreptățit să solicitați rectificarea datelor cu caracter personal eronate sau incomplete care vă privesc. Aveți drepturi să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc în măsura în care prelucrarea datelor a avut loc în mod ilicit și nu există obligații juridice de partea mea care să contravină unei ștergeri.

Sunteți îndreptățit să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, după cum considerați necesar.

Sunteți îndreptățit să solicitați transmiterea datelor dumneavoastră, pe care mi le-ați pus la dispoziție într-un format bine structurat, uzual și lizibil în mod automatizat. Aveți dreptul la portabilitatea datelor, ceea ce presupune ca datele cu caracter personal să fie transmise de mine direct către un alt operator, în măsura în care va fi posibil din punct de vedere tehnic.

Aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Preluării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336, București, România dacă v-au fost încălcate drepturile cuvenite în raport cu protecția datelor.

6. Modificarea prezentelor informații privind protecția datelor

Vrând să respect întocmai legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal precum și să nu aduc atingere drepturilor Dvs. recunoscute de lege, pot deveni necesare actualizări ale prezentelor informații privind protecția datelor. De aceea vă recomand să vă informați periodic despre modificările din cadrul prezentei secțiuni a site-ului.

Întocmit: 12.09.2020